نمایشگاه اتومکانیکا شانگهای

نمایشگاه اتومکانیکا شانگهای

https://ilikevents.com/fa/event/11724-نمایشگاه-اتومکانیکا-شانگهای-(automechanika)

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو تهران

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو تهران

http://www.rokhdadnama.com/fair/59005352/نمایشگاه-بین-المللی-قطعات،-لوازم-و-مجموعه‌های-خودرو-تهران-98-چهاردهمین-دوره