علت و راه حل های حل مشکل خوابیدن باتری ماشین

بعد از یک مسافرت طولانی و جذاب خارج از کشور بر میگردید و می خواهید به سرکار بروید، پشت فرمان ماشین تان می نشینید و ناگهان متوجه می شوید که ماشین تان روشن نمی شود و حرکت نمی کند. مهم ترین عامل این اتفاق چه چیزی می تواند باشد؟ بله درست حدس زدید، مهم ترین عامل این رویداد خوابیدن باتری ماشین. زمانی که باتری ماشین شما می خوابد در واقع شارژ آن تمام شده و امکان تامین انرژی لازم برای فعالیت هایی از خودرو که نیاز به برق دارند را ندارد و به این خاطر ماشین شما روشن نمی شود. اصطلاح خوابیدن باتری را می توانیم با اصطلاحاتی مثل خالی شدن باتری، دشارژ شدن آن و یا حتی مردن باتری هم جایگزین کنیم اما همه ی ما می دانیم که اصطلاح خوابیدن باتری از همه رایج تر است و به همین علت هم ما در این مقاله از این عبارت استفاده می کنیم. در ادامه ی این مقاله به علت ها و راه حل های حل مشکل خوابیدن باتری ماشین می بپردازیم پس با ما باشید....